МОСВ отчете 2600 км „водни магистрали“

Стартират ранните ВиК проекти за 4 общини

Общо 50 пречиствателни станции, които обслужват над 490 хил. жители и близо 2600 км нова ВиК инфраструктура за 922 хил. жители отчете Министерството на околната среда и водите (МОСВ)за изминалия програмен период.

От ведомството на министър Ивелина Василева обявиха днес, че стартират ранните ВиК проекти по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ МОСВ отправи покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с Долна Митрополия) и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 658 587 лв.

Инвестициите ще бъдат насочени към строителство и модернизация на  пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), на водоснабдителни и канализационни мрежи, както и на съоръжения за третиране на утайки с цел  екологично и ефективно функциониране на системите и съоръженията. Допустима дейност по процедурата е и изграждането на съоръжения за пречистване на питейни води и на нови водовземни съоръжения, както и на съпътстваща инфраструктура – електроснабдяване, пътища и други. 

Проектите на общините ще спомогнат да се увеличи и броят на гражданите, които ще имат достъп до по-добро водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. От МОСВ посочват, че крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 часа на 1 март 2016 г. Очаква се строителството на обектите да започне след средата на 2016 г. в зависимост от готовността на бенефициентите. Проектите ще осигурят плавен преход между старата и новата програма до завършването на Регионалните прединвестиционни проучвания за консолидираните райони.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен