Благоевград няма готовност за усвояване на евросредства за ВиК сектора

Европейските пари са блокирани за областния град от неизпълненото правило - на една област един оператор

Близо 12 милиарда лева са необходимите инвестиции във В и К отрасъла у нас, предаде БНР. Ресурсът, който осигурява за тази дейност Оперативна програма "Околна среда“, е 5 пъти по-малък - 2,5 милиарда лева. Заради недостатъчно реформирания сектор ЕК наложи изисквания  и условия за настоящия програмен период, които поставят половината области в тревожна неготовност за усвояването на средствата. 

Още в средата на 2015 година  двете стратегически за В и К отрасъла министерства - МОСВ и МРРБ признаха, че реформата е предимно в нормативната база, а неслучилите се неща са много. В и К-асоциациите трудно се припознават от местните власти като работещи структури. Документацията е в пъти повече от реалните решения и действия. ЕК е категорична в изискването си всяка област да изготвени прединвестиционни проучвания и да има един ВиК оператор, за да финансира проекти за изграждане на нови питейни и канализационни мрежи и пречистващи съоръжения. Тя припозна В и К операторите като бенефициенти на програмата, какъвто общините вече не са.

В област Благоевград има пет В и К дружества - едно държавно, три общински, а едно работи по схемата на публично-частно партньорство. Това директно отрязва 14 общини от възможността да използват европейски средства за подмяна на остарялата мрежа. По същата логика областта  не е и в периметъра на така наречените регионални прединвестиционни проучвания, по които бенефициент е МРРБ с ресурс от 35 милиона лева. Само 14 области ще се ползват от тази облага. Без такива проучвания няма да се финансират проекти, категорични са от Брюксел. За областния център Благоевград това е  изключително  тежък проблем, признава кметът д-р Атанас Камбитов.

Новите правила и изисквания, на които област Благоевград към момента не отговаря, на практика ще блокират евро средствата почти до края на периода. Европейските пари са  блокирани за областния град и от неизпълненото правило - на една област един оператор. Така, дори да остане едно В и К дружество, се очертава в следващите години държавното дружество, което обслужва 10 от общо 14-те общини в областта, да поддържа остарялата мрежа със скромния ресурс от милион и половина лева.