Община Тервел с повече социални услуги

390 000 лева бяха инвестициите през 2015 година

Община Тервел ще разшири обхвата на социалните услуги през 2016 година с изграждането на нови центрове за подкрепа на възрастни хора, съобщи заместник-кметът Диана Илиева. По думите й вече е депозиран проект по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" за създаване на Център за домашна грижа, който ще облекчи бита на 56 пациенти с различни увреждания.
Общината пристъпва и към проектиране на нов център за социални услуги в село Безмер, който ще се настани в сграда на селската здравна служба, след като бъде преустроена. В новия център ще се приготвя топла храна за местното училище и детската градина, както и за потребителите на домашния патронаж и на социалната трапезария. През годината ще бъде обновена и базата на домашния социален патронаж в Тервел, който се нуждае от основен ремонт и модерно оборудване, посочва заместник-кметът. Диана Илиева допълва, че за двете инвестиции - в Безмер и Тервел, ще се търси подкрепа по новата оперативна програма за развитие на селските райони.
Със собствени средства общината ще изгради т. нар. кухня-майка в целодневната детска градина в село Зърнево, откъдето ще се доставя топла храна и за учениците в основното училище. Общината е заделила 20 000 лева в новия бюджет за кухнята, която трябва да заработи от началото на септември.
Инвестиците в социалните услуги в общината през 2015 година достигнаха 390 000 лева, информира заместник-кметът. По-голяма част от ресурса са осигурени средства по европейски програми, които са изразходвани за изграждането на центрове за социални услуги в селата Нова Камена и Поп Груево, за оборудването им с техника, както и за закупуване на специализирани автомобили за разнос на храна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен