Генерал Тошево заделя средства за закупуване на апаратура за хемодиализа

В бюджета са заложени 10 000 лв.

    По време на обсъжданията в постоянните комисии към  Общински съвет Генерал Тошево, с единодушие се прие предложението на част от съветниците в Бюджет 2016 да бъдат включени финансови средства за закупуване на апаратура за отделението по хемодиализа в областната болница.

    Поради естеството на работа и обслужвания висок брой пациенти, отделението е едно от най-натоварените в медицинското заведение. Това от своя страна води до бърза амортизация на болничната техника. Отчитайки този факт, както и спецификата на финансиране в здравната сфера, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров посрещна с разбиране отправеното предложение. По тази причина в Бюджет 2016, който предстои да се гласува следващата седмица, са заложени 10 000 лв. за подпомагане на отделение „Диализно лечение” към МБАЛ-Добрич. С тях ще бъде закупена така нужната нова апаратура за хемодиализа, което ще позволи по качествено обслужване на  пациентите и облекчаване работата на здравните работници.

    По инициатива на кмета на общината, през 2015 година Община Генерал Тошево подпомогна с финансови средства и Неонатологичното отделение в областната болница.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен