Удължиха срока за работа на Комисията за изработване на критериите за карти за "Синя зона"

За председател на временната комисия бе определен общинският съветник Красимир Владов

ОбС - Плевен гласува да бъде удължен срока за работа на Комисията, която да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен във връзка с разработване на ясни критерии за издаване на карти за паркиране в „Синя зона“ с преференции.

Комисията е в състав от 7 души и бе избрана с решение на ОбС - Плевен на сесията през януари. Представителите на Общинския съвет в комисията са съветниците Красимир Владов, Дарин Ангелов, Антон Георгиев, Христомир Христов и Ленко Дайчев. Двама от членовете на комисията са представители на общинската администрация – секретарят на Община Плевен Паулина Кирова и Иваница Бояджиева - директор на Центъра за градска мобилност.

На сесията на 25 февруари стана ясно, че Комисията е провела заседание на 8 февруари, на което е изяснено, че е необходимо да бъде събрана допълнителна информация и предвиденото време за работа до 25 февруари е недостатъчно. По тази причина от ОбС - Плевен бе поискано и гласувано удължаване на срока й до 25 март 2016 г. За председател на временната комисия бе определен общинският съветник Красимир Владов, известиха от пресцентъра на ОбС-Плевен.