Пеликани, лешояди и гъски – параван за източване на пари от Европа

Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“ излезна с официално съобщение до медиите. Ето и целия текст:

Пеликани, лешояди и гъски – параван за източване на пари от Европа

Семейство Силвия и Борис Бърови – връзката на зелените в Брюксел

Семейство Силвия и Борис Бърови са топлата връзка на Зелените в Брюксел. Силвия Бърова е отговорник за България в Генерална дирекция „Околна среда“ в ЕК, а съпругът й работи по програма LIFE.
Благодарение на тяхната дейност и лобиране Българското дружество за защита на птиците, на което и двамата са били служители, е получило почти 40 милиона лева по европейски проекти.
Mалко след техните назначения започва лавина от траншове към неправителствените организации от Коалиция „За да остане природа в България“. Парите отиват основно в Българско дружество за защита на птиците. Част от одобрените проекти са следните:
1. 3.5 милиона лева за броене на пеликани в Атанасовско езеро.
2. 2.6 милиона лева за броене на лешояди във Врачанско и Сливенско
3. 5.2 милиона лева за план за опазване на червеногуша гъска
4. 5.2 милиона лева за броене и строене на гнезда на египетски лешояди около Ивайловград
5. 4 милиона лева да се заплождат пеликани, кокилобегачи и саблеклюни по Атанасовско езеро
6. 8 милиона лева да броят орли в бургаско
7. 3.5 милиона лева да правят гнезда на орли в Ивайловградско
От 15 отпуснати проекта за България, напусналата БДЗП Силвия Бърова насочва към бившата си неправителствена организация милиони лева за броене, заплождане и строене на гнезда на птици. Всичко се случва с подкрепата на Министерството на околната среда и водите.
Други неправителствени организации от зелената коалиция също получават огромни пари от програма LIFE:
8. Българският филиал на частната швейцарска офшорка WWF International – WWF-България, печели 2.5 милиона лева, за засаждане на храсти в няколко природни парка. Част от парите са насочени към Природен парк „Витоша“.
9. 2.8 милиона лева отиват при Зелени Балкани-Стара Загора за броене на керкенези по странджанско.
10. 800 000 лева печели Фондът за дива природа и фауна за броене на ветрушки около Кресна.
11. Още 800 000 лева отиват в WWF-България.
12. 600 000 лева получава Фондацията за информация и опазване на природата да учи билкарите на Витоша как да броят билки.
13. 1.2 милиона за събиране на генетичен материал от гори в Софийско получава Изпълнителна агенция по горите заедно с Инициативна група Витоша.
С други думи, от общо 15 проекта за България, чрез лобирането на г-жа Силвия Бърова успешно са насочени 13 към бившата й неправителствена организация и НПО-та от Коалиция „За да остане природа в България“.
По много от проектите има основателни съмнения за дублиране на дейности и финансиране, което е закононарушение.
Отделно има основателни съмнения, че Силвия Бърова е тази представителка в ЕК, която най-силно е „натискала“ срещу България да започне наказателна процедура заради ветрогенераторите край Каварна и Балчик. Жалбата, въз основа на която е започнала процедурата, е изпратена в ЕК именно от БЗДП. Вследствие на осъдителната присъда, срещу страната ни няма финансови санкции, но уплашени, властите у нас поемат ангажимента да увеличат зоните от „Натура 2000“. Това на практика означава, че ще има още много пари за усвояване за опазване на птиците и друга флора и фауна за БЗДП и другите организации от Коалиция „За да остане природа в България“.
Схемата на Силвия и Борис Бърови и Зелените работи безупречно, но няма сведения за положителни резултати от населените места и общините, където са реализирани европроектите. В същото време непрекъснато се появяват информации за измиране на птици от Атанасовското езеро до Поморийското езеро и резервата „Сребърна“.

*Изложените в прессъобщението факти ще бъдат изпратени до компетентните органи у нас и в Брюксел. Ще бъде уведомен европейският комисар с ресор „Околната среда, морско дело и рибарство“ Кармену Вела.

17.03.2016 г. София,

НГК „Природата за хората и регионите“Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"