Най-много инвестиции са направени в селското стопанство

Мисия Добрич

24-03-2016, 12:13

Снимка:

©DobrichUtre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Спад има при покупки на оборудване и апаратура

В област Добрич най-много инвестиции в дълготрайни материални активи са направени в селскостопанския сектор, като вложенията през 2014 година достигат 128 011 000 лева, съобщават от ТСБ. В индустрията инвестициите са за 55 382 000 лева, а в строителството - 28 350 000 лева.
Статистиците регистрират промяна в структурата на направените разходи.Използваните средства за закупуване на земя намаляват с 2.7 пункта в сравнение с предходната година. Спад от 6.7 пункта има и при направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура. Вложенията за сгради, строителни съоръжения и конструкции надхвърлят 45 на сто от общия обем на инвестициите, като е отбелязан ръст от 19.4 пункта спрямо предходната година.
Общо във всички сектори на икономиката в област Добрич са инвестирани 372 252 000 лева за придобиване на дълготрайни материални активи през 2014-а или с 2.2 на сто по-малко в сравнение с година по-рано.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"