"Сребърна" е в опасност заради дърводобив и строителство

От Пирин вече са прогонени мечки и глухари, а почвите са замърсени

Резерватът „Сребърна” е в опасност. За това алармира световен доклад на природозащитната организация WWF.

Почти половината от всички природни обекти от Световното наследство на ЮНЕСКО са застрашени от увреждащо човешко влияние - незаконен дърводобив и строителство.

 

Заплашен е и резерватът „Сребърна” заради неустойчивото управление на водите и изкуствените прегради.

Според доклада от Пирин вече са прогонени мечки и глухари, а почвите са замърсени, въпреки че химикалите по закон са забранени.

В Централна и Източна Европа шест обекта на ЮНЕСКО са застрашени от човешката дейност. Освен Пирин и „Сребърна”, сред тях са и делтата на Дунав, девствените букови гори в Карпатите и прочутите Плитвички езера в Хърватия.

Сред емблематичните за Европа застрашени места са и биоразнообразието във Ваденско море в Германия и уникалните влажни зони в Доняна, Испания.