Възпитателни мерки налагат на непослушните деца

Мисия Добрич

27-04-2016, 10:24

Снимка:

pixabay.com

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Според статистиците пострадали от грабеж през 2015 г. са 5 лица

Пострадали от престъпления през 2015 година в област Добрич са 49 деца, от които 28, са  момичета. Малолетни са 14 лица, а непълнолетни – 35, съобщават от Отдел „Статистически изследвания – Добрич, към ТСБ Североизток на НСИ.

Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 12 лица , а пострадалите от грабеж са 5 лица.

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 127 възпитателни дела като 85 от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 126.

Местните комисии са наложили 243 възпитателни мерки на 152 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 181 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са „предупреждение” - в 90 случая, „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 58 случая, и „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи” - в 27 случая). На 11 малолетни и непълнолетни е наложена възпитателна мярка „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок от 6 месеца” , а 1 лице е било настанено във ВУИ.

Повече от половината от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"