Защо студенти напускат университетите без диплома?

Икономиката е отказала най-много студенти от желанието да получат висше образование

Всеки пети студент отпада от университета, без да вземе диплома. Това сочат данните на Министерството на образованието. Пронцентът е най-високият за последните четири години. Какви са причините и в кои висши учебни заведения студентите се отказват най-много? Високи критерии или пък ниска мотивация? Причините може и да са различни, но цифрите говорят едно. Близо 59 хиляди първокурсници са влезли в университет през изминалата година, 11 хиляди студенти обаче са си тръгнали без диплома, съобщава БНТ.

Беатрис Любенова, студент: "В началото ми беше трудно, докато свикна с начина на провеждане на изпити."

Александра Петрова, студент : "Повечето колеги, които нямат амбицията да се справят, не отделят време и не четат. Може би затова отпадат."

Георги Йорданов, студент: "Причина затова е може би социалната среда, в която живеят повечето."

Икономиката е отказала най-много студенти от желанието да получат висше образование. Младежите са срещнали трудности и при управленските специалности. Препъникамък са били още изучаването на филология, електротехника, инженерство и педагогика. Най-много пък са отпадналите студенти от Стопанската академия в Свищов.

Доц. д-р Иван Марчевски, ректор на Стопанска акадамения - Свищов:
"34% от хората, които са прекъснали, са го направили поради слаб успех, което за мен е доказателство, че ние се опитваме да поддържаме високи стандарти на изхода, въпреки че на входа сме принудени все повече и повече да смъкваме летвата."

Здравословните проблеми и майчинството пък са основните препятствия пред завършването на Алма матер. Най-големият университет в България- Софийският е и с най-много прекъснали студенти.

И докато при едни отпадането е проблем, то в други университети могат да се похвалят, с това че не са загубили нито един студент през 2015 г. Нак-силно мотивирани да завършат са онези, които са се посветили на изкуствата, спорта и военната подготовка.

Проф. Виктор Паунов, зам.-ректор на НХА: "Институциите, които обучават студенти по изкуства, не разчитат на масовост и най-вече подборът и мотивацията на тези, които кандидатстват в тази област, е нещото, което нас ни фикусира и ни задължава изборът ни да бъде много правилен и насочен, така че талантът да бъде открит."

А задържането в академията минава през обучение в малки групи и индивидуална работа с всеки един студент. Другите университети също обмислят как да намалят текучеството. В Свищовската академия намират решението в дигитализацията на учебното съдържание и в съчетаването на обучението с работата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен