Парламентарната комисия по околната среда заседава в Поморие

На срещата присъстваха министър Ивелина Василева и зам.-министърът Атанаска Николова

В рамките на 2 дни Парламентарната комисия по околната среда и водите към 43-то Народно събрание проведе изнесено заседание в Поморие.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-областният управител на Бургас Владимир Крумов, директорите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион” и „Черноморски район” Вангелия Иванова и Десислава Консулова представиха плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения. Комисията обсъди още стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море. Като част от програмата народните представители посетиха и откритата преди по-малко от година Пречиствателна станция за отпадъчни води – Поморие, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Като домакин, кметът Иван Алексиев откри днешното заседание и благодари за доброто сътрудничество, довело до реализираните сложни, но особено значими проекти за града и региона. Очертавайки някои от основните задачи през втория програмен период, кметът изрази надежда, отличната съвместна работа да продължи и занапред.

В дискусията участва и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, тя изрази удовлетворението си от факта, че в старта на сезона комисията има възможност да се запознае с изградената местна инфраструктура.

„Нещата, които се случват, се случват в полза гражданите, а по Черноморието бе постигнато доста през последните години. Безспорно европейското финансиране е от значение, но за такива инвестиции е важна и работата на общинските ръководства. Община Поморие доказа, че не само големите бюджети могат да се справят с отговорни задачи. Тук видяхме сериозен административен капацитет, много добро планиране и организация на базисната инфраструктура и всичко това, следвайки подхода за устойчиво развитие”, коментира още министър Василева.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен