Президентът Плевнелиев: Качественото професионално образование да стане национална кауза

Държавният глава подчерта, че с новите възможности за защитени професии трябва да се постигне не само развитие на местната икономика, но и да се подпомогне интелигентната специализация

Изграждането на силна конкурентоспособна икономика и постигането на устойчив растеж са немислими без качествено образование и без работещ ефикасен механизъм за връзка и взаимодействие между учебните заведения, бизнеса, местната и държавната власт. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на Втората национална конференция за развитие на професионалното образование в България. Дискусията е част от кампанията „Учи, за да работиш”, организирана за втори път от вестник “24 часа”.

Държавният глава подчерта, че с новите възможности за защитени професии трябва да се постигне не само развитие на местната икономика, но и да се подпомогне интелигентната специализация. „Уверен съм, че идентифицирането на слабите страни и предприемането на общи действия – всеки в рамките на пълномощията си, ще ни доведе до успех в преодоляване на два от тежките проблеми за обществото и икономиката – младежката безработица и недостигът на квалифицирани кадри за пазара на труда“, каза президентът.

Росен Плевнелиев посочи липсата на синхронизация при планирането на нужните квалифицирани кадри и липсата на стимули за качествено професионално образование като причини за проблемите. В повечето случаи това води до увеличаване на броя на младите, които не могат да намерят своето място на пазара на труда и мигрират. Резултатът, по думите на държавния глава, е липса на икономически растеж в регионите. „Изграждането на здрава и работеща връзка между отделните власти и институции налага ангажимент и участие на общинската и на областната администрация в процеса. Това е проблем, който трябва да решим с подходящи стимули за средното професионално образование и нужните на индустрията специалности във висшето образование”, допълни държавният глава.

Президентът открои положителните промени за времето от провеждането на първия подобен форум. Сред тях са нарастването на броя на училищата и фирмите, заявили участие като партньори в професионалното и дуалното обучение за учебната 2016/2017 г. Ръст има и при провежданите информационни кампании и конференции по въпросите на професионалното образование и обучение. Изготвен е и проект на закон, който да гарантира съответствието между новия Закон за училищното образование и Закона за професионалното образование.

Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ дава  възможност чрез инвестиции в професионалното обучение и ученето през целия живот да ускорим и икономическото развитие и да гарантираме социалната интеграция. „Без да се подценява важната функция на образованието да интегрира, трябва да имаме предвид, че задачата на професионалното образование е преди всичко да гарантира високо качество на кадрите“, каза още президентът Росен Плевнелиев.
 
„В името на по-доброто бъдеще на държавата ни, качественото професионално образование и обучение трябва да стане национална кауза“, призова държавният глава и посочи, че Президентската институция ще продължи да стои зад всяка инициатива в подкрепа на професионалното образование в България.