Отмениха 5-годишната ефективна присъда на айтоски лихвар

Правото на защита на обвиняемия било сериозно накърнено

Апелативен съд - Бургас отмени 5–годишна ефективна присъда на Ахмед Али от Айтос, собственик и управител на заложна къща в града, и върна делото за ново разглеждане на прокуратурата от стадия на досъдебното производство.
Окръжен съд - Бургас е признал Ахмед Али за виновен в това, че е извършвал банкови сделки – отпускал заеми с лихва от 5 до 25 % на 8 лица без разрешително. От посочената дейност в периода от 1 март до 30 септември 2009 г. е получил значителни неправомерни доходи в размер на 44 500 лв. Съдът е му е наложил наказание от 5 години затвор при първоначален строг режим и глоба от 5 000 лв, като е отнел в полза на държавата и недвижим имот 1/2 двор и етаж от двуетажна къща в гр. Айтос с данъчна оценка на идеалните части  11 663.70 лева. 
Присъдата обаче е обжалвана от подсъдимия и протестирана от прокурора.
Представителят на държавното обвинение не е изложил мотиви, с които да обоснове елементите от обективната и субективната страна на престъплението по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК. Липсват разсъждения и правна аргументация относно същностните характеристики на посоченото престъпление, наименовано в съдебната практика като „лихварство".  Отсъстват и съображенията на прокурора свързани с основния въпрос- защо счита, че сключените от обвиняемия сделки са банкови и имат престъпен характер.
Констатираните и обсъдени недостатъци на обвинителния акт са преценени от съдебният състав като съществено процесуално нарушение, защото осезаемо накърнява правото на защита на обвиняемия, като не му позволява да се защитава пълноценно в съдебната фаза на наказателния процес. 
Въззивният състав счита, че установените недостатъци в обвинителния акт и присъдата, като и липсата на надлежни  мотиви обуславят отмяната на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.
Решението не подлежи на касационно обжалване и протестиране.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен