Бъчварова събра дирекции от пет области на Северозападна България на работна среща

Участваха кметове и ръководни полицейски служители от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч

"Причината за тези срещи е обсъждане на възможните политики, действия и съществуващите добри практики, които биха повлияли на факторите, обуславящи битовата престъпност. Какво да се направи по линия на социалните служби, по линия на образованието, за общото благоустрояване в населените места, за да можем да повишим и нивото на сигурност, което като държавни институции заедно да предоставим на гражданите“. Това заяви министър Бъчварова на работната среща по въпросите на превенцията на престъпността във Видин, част от кампанията на МВР и Националното сдружение на общините „Заедно в превенцията на престъпността“.

"МВР не се отказва от своята отговорност. Нашето разбиране е, че МВР трябва да бъде мотора на тези усилия. Именно затова направихме анализ как да подобрим собствената си дейност“, обясни вътрешният министър. Тя акцентира върху общите мерки за постигне на сигурност на населените места, сред които и възстановяване на дейността на местните комисии за сигурност и обществен ред, изработване на план за действие с краткосрочни и дългосрочни изпълними мерки. Министър Бъчварова подчерта необходимостта от интегриране на усилията на отделните институции и на централизация и координация на управлението на тези процеси.

"Комуникацията между кметовете, началниците на районните полицейски управления и представителите и директорите на всички териториални структури – социалните, образователни и др.– това се оказва все по-добре работеща практика, която дава резултат в цялостния процес на управление“, посочи тя и изтъкна много доброто сътрудничеството с Националното сдружение на общините.

В този смисъл Бъчварова представи изградения успешен модел на видеонаблюдението в община Елин Пелин. Там в обща система са интегрирани изградените до момента системи. Софтуерът разпознава критичните ситуации, алармира за тях и насочва полицейските сили за реакция много бързо и много точно.

Министър Бъчварова изтъкна и необходимостта от преглед на наредбите за обществения ред – за нарушаване на нощната тишина, неправилното паркиране, унищожаване на общинско и държавно имущество, да се прегледат правилата, където е необходимо да станат по-строги и отговорните институции да започнат да следят за спазването им. Системата за сигурност е не само тази която осъществява държавата, но и тази на частната инициатива и на общинските усилия, посочи още вътрешният министър.

В работната среща участваха заместник-министрите на вътрешните работи Красимир Ципов и Цвятко Георгиев, заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, началникът на кабинета на министър на вътрешните работи Златко Тодоров, Лилия Борисова - секретар на Националния съвет по превенция на престъпността, кметове и ръководни полицейски служители от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.