Значително са се увеличили засетите с лавандула площи в областта

Започнало е също прибирането на маслодайната рапица

Само за година значително са се увеличили засетите с лавандула площи в Добричка област. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие“ в ОД  „Земеделие“ в Добрич, цитиран  от „Фокус”. За сравнение през минала година засетите земеделски площи с тази култура са били 4 461 дка, а през 2016 – 6 961 дка. Този месец ще започне прибирането на лавандула в района. Най-обширни площи с нея има засети в община Генерал Тошево. Лавандула се сее през последните години във всички добруджански общини с изключение на община Крушари.

Започнало е също прибирането на маслодайна рапица в  общините  Генерал Тошево и Крушари. За момента е прибран под 1% от продукцията, средният добив е 315 кг/дка. Пропадналите площи с маслодайна рапица са 2 149 дка при общо засети в областта 169 245 дка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен