Дрон следи за пожари в Югозапада

Югозападното държавно предприятие има пълна готовност за реакция при горски пожари

Югозападното държавно предприятие има пълна готовност за реакция при горски пожари. Създадена е организация, която позволява на екипите до 30 минути след получаване на сигнал да достигнат до мястото на запалването. Това каза директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов при представяне на мерки за превенция на пожари в горските територии.

Събитието беше на територията на „ДГС Брезник", където миналия август пожар унищожи 2900 куб. метра иглолистна дървесина на площ от 400 декара. Причината е тривиална - човешка небрежност в резултат от почистване на земеделски имоти в близост до гората. Година по-късно вече са освободени 130 декара от изгорялата дървесина, наесен предстои

почвоподготовка на терена, а напролет ще се залесява, но с местни широколистни видове, които са устойчиви на пожари. Всичко това ще струва на предприятието около 400 000 лева.

Югозападното държавно предприятие е едно от най-засегнатите от пожари, затова в последната година и половина са направени сериозни инвестиции. Изградени са 9 противопожарни кули за наблюдение в най-рисковите териториални поделения. Закупени са 18 специализирани високо проходими автомобили, малкогабаритни и изключително ефективни за работа в трудно достъпни и пресечени терени. До месец ще бъдат ремонтирани 6 професионални пожарни коли, предоставени от МВР. Очаква се доставка на два булдозера, които също могат да бъдат използвани за гасене на пожари.

Предприятието вече разполага и с един оборудван дрон за проследяване движението на огъня. Предстои закупуване на 700 комплекта защитни облекла за служителите, участващи в гасенето на пожари. В скоро време ще заработи оперативен команден център, който ще събира данните от 9-те противопожарни кули и ще приема обажданията, постъпващи на телефон 112.
На представянето на мерките за превенция и готовността за реакция при пожари в горите присъстваха зам.министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, директорът на ИАГ инж. Тони Кръстев и главен комисар Николай Николов - директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен