Емил Радев: Има нужда от хармонизиране на давностните срокове при ПТП

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент проведе обществено изслушване относно възможностите за бъдеща хармонизация на давностните срокове при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ:  Има нужда от хармонизиране на давностните срокове при ПТП
Комисията по правни въпроси на Европейския парламент проведе обществено изслушване относно възможностите за бъдеща хармонизация на давностните срокове при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз.
Председателят на Правната комисия, Павел Свобода, експерти, учени и заинтересовани страни обсъдиха въпроса за сближаването на законодателствата в Европа чрез създаване на общи стандарти по отношение на давностните срокове за искове при трансграничните пътно-транспортни произшествия.
Емил Радев, ЕНП-ГЕРБ, взе участие в дебата като обърна внимание на факта, че в Европа са налице ясни и значителни отклонения по отношение на давностните срокове.
„Виждаме, че степента на тези различия може да доведе до нежелани последици за жертвите на катастрофи в трансгранични съдебни спорове и да постави допълнителни препятствия за пострадалите, когато те търсят своите права в държави членки, различни от тяхната собствена", заяви българският евродепутат.
По време на изслушването беше представено скорошно европейско проучване относно добавената стойност на едно такова законодателство, вариантите за политика и обхвата на компетенциите на Европейския Съюз, извършено от Службата за проучвания на Европейския парламент. Асоциациите на застрахователите, представители на жертвите от пътно транспортни произшествия, както и експерти от Европейската комисия представиха своите виждания по въпроса.
Участниците в изслушването изтъкнаха, че поради големите различия в законодателството на държавите членки относно обезщетяването на вреди, въпросът за това кой закон се прилага за иск, свързан с трансгранично пътнотранспортно произшествие, може да повлияе значително върху изхода на дадения случай. Различните национални разпоредби създават объркване у пострадалите, които може да пропуснат понякога кратките срокове и изобщо да не получат обезщетение. Има ясна нужда от повишаване на информираността не само на пострадалите, но и на всички граждани относно сроковете собствена", заяви българският евродепутат.
По време на изслушването беше представено скорошно европейско проучване относно добавената стойност на едно такова законодателство, вариантите за политика и обхвата на компетенциите на Европейския Съюз, извършено от Службата за проучвания на Европейския парламент. Асоциациите на застрахователите, представители на жертвите от пътно транспортни произшествия, както и експерти от Европейската комисия представиха своите виждания по въпроса.
Участниците в изслушването изтъкнаха, че поради големите различия в законодателството на държавите членки относно обезщетяването на вреди, въпросът за това кой закон се прилага за иск, свързан с трансгранично пътнотранспортно произшествие, може да повлияе значително върху изхода на дадения случай. Различните национални разпоредби създават объркване у пострадалите, които може да пропуснат понякога кратките срокове и изобщо да не получат обезщетение. Има ясна нужда от повишаване на информираността не само на пострадалите, но и на всички граждани относно сроковете за предявяване на иск за обезщетение за вреди от пътнотранспортни срещи във всяка държава членка. Нужно е да се гарантира ефективен достъп до правосъдие, повече правна сигурност и окончателност на споровете.  
До сега законодателството на Европейския съюз не е хармонизирало правилата за давностните срокове, нито в общите, нито в частност, по отношение на пътно-транспортните произшествия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен