От Хотел Маринела не се съобразиха със заповед на ДНСК за спиране на строеж

В края на месец април тази година, при проверка на строежа, ДНСК установи, че строителството се извършва без одобрени технически проекти и го спря

Проверка на ДНСК установи, че строителните работи в хотел „Маринела София“ продължават въпреки издадената от ДНСК заповед за спиране  

Проверка на Дирекцията за национален строителен контрол днес установи продължаващо неизпълнение на заповедта за спиране на започналото настрояване на едноетажното тяло на Хотел „Маринела София“. Тя е третата, проведена от служителите на дирекцията. Предишните две контролни инспекции, които също са констатирали извършване на строително-монтажни работи в нарушение на заповедта, са направени на 6 юни и 30 юни 2016 година.

Припомняме, че при извършена в края на месец април тази година проверка на строежа органите на ДНСК установиха, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа. На 16 май 2016 г. от ДНСК е издадена заповед за спиране на строежа. Тя има предварително изпълнение и следва да се спазва, въпреки че се води съдебно производство по обжалването й.

За установеното при проверките през месец юни 2016 г. неизпълнение на заповедта срещу нарушителите са образувани три административно-наказателни производства. За продължаващото неизпълнение на заповедта, на 28.07.2016 г. от ДНСК са изпратени нови покани за образуване на поредни административно-наказателни производства срещу нарушителите.

От ДНСК е отменена и заповед за допълване на разрешението за строеж, издадена на 04.05.2016 г. от гл.архитект на район „Лозенец“. Както разрешението за строеж, така и заповедта за допълването му са издадени от некомпетентен орган. Строежът е втора категория, а няма предоставени правомощия от главния архитект на Столична община на главните архитекти на районите да издават строителни книжа за строежите от първа, втора и трета категория. Отмяната на заповедта за допълване на разрешението за строеж е влязла в сила.

Тъй като разрешението за строеж е нищожно, но е влязло в сила и не може да бъде отменено служебно от ДНСК, е подаден сигнал до Прокуратурата за протестирането му пред началника на РДНСК Югозападен район, който може да отмени разрешението за строеж по протест на прокурора.

Разрешението за строеж е протестирано от прокуратурата пред Административен съд - София град. На 13.07.2016 г. по делото е постановено определение за изпращане на протеста по компетентност до началника на РДНСК Югозападен район. Определението е обжалвано от собственика на строежа и не е влязло в сила. Поради това, протестът все още не е изпратен в РДНСК.