Матурите през август и септември ще се провеждат на части

Целта е да се намали преписването, заявяват от МОН

Държавните зрелостни изпити на предстоящата поправителна сесия през август-септември ще се проведат на модули, съобщават от Министерството на образованието. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от тях. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част, която вече са решили, като няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.  Ако зрелостник обаче напусне сградата на учебното заведение, то той няма да бъде допускан обратно.

От образователното ведомство обясняват, че новата форма на провеждане на матурите няма да се отрази върху тяхното съдържание, като целта на мярката е да се противодейства на практиката, при която зрелостници изнасят въпросите от матурата, което е предпоставка за незаконно търгуване с отговорите на теста.

Заявления за участие в поправителната сесия на държавните зрелостни изпити са подали 8383-ма зрелостници. До 26-ти август те щеполучат служебните си бележки, че са допуснати до матури. Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, като всеки зрелостник трябва да е на определенбото си място не по късно от 07:30 ч. , припомнят от образователното министерство.

От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им, а изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява, предупреждават от МОН.

Не се допуска и нарушаване на анонимността на изпитната работа - на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез поставяне на знаци, записване на име и др. В противен случай изпитната работа не се оценява.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен