ММС подкрепи декларация за борбата с допинга, заедно с още 18 европейски държави

Европейските министри на спорта издадоха декларация за борба с допинга

Министерството на младежта и спорта подкрепи декларация, предложена от министъра на културата и спорта на Дания, Бертел Хаардер, която се обявява в подкрепа на борбата срещу допинга в спорта. Декларацията е подписана от още 18 европейски държави. „Допингът продължава да бъде една от най-големите заплахи за почтеността в спорта и в този контекст, ние призоваваме всички държави – страни, подписали Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО, изцяло, чрез доказателства, да спазват изискванията на Конвенцията“, се казва в нея.
    По-рано днес беше публикувана информация, че ММС е подкрепило „инициатива за изключване на Русия от Олимпийските игри в Рио де Жанейро“, което не отговаря на истината. Позицията на министерството на младежта и спорта, която е изпратена официално от Антидопинговия център до Института на националните анти-допингови организации, съвпада с обявеното 2 дни по-късно решение на МОК да остави всяка международна спортна федерация да прецени дали да допусне руски спортисти по съответния спорт до участие в Олимпиадата. Като по този начин се защитават правата на чистите от допинг спортисти. Нещо повече позицията на ММС, изпратена на датското министерство на културата и спорта чрез постоянното представителство на България в ЕС, е че страната ни счита за необходимо в декларацията да бъде заложен  и текст в подкрепа на дейността и работата на Международния олимпийски комитет по отношение борбата с допинга в спорта.

Прилагаме пълният текст на прессъобщението на датското министерство на културата и спорта, съдържащо и текста на декларацията:

Много европейски министри, отговарящи за спорта, одобриха декларация относно спазването на антидопинговите правила и защитата на чистите спортисти.

Неформалната декларация е подкрепена от 19 европейски държави и гласи следното:

Декларация от европейските министри на спорта относно борбата срещу допинга в спорта

Ние, министрите, отговарящи за спорта в следните държави: Австрия, Белгия (трите общности на Белгия), България, Хърватия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство, уважавайки автономността на спортното движение и във връзка с последните събития, считаме за важно да изразим още веднъж нашата подкрепа за работата на Световната антидопингова агенция в световната борба срещу допинга в спорта и нашата подкрепа за правото на чистите спортисти да се изявяват в чиста от допинг среда.

Допингът продължава да бъде една от най-големите заплахи за почтеността в спорта и в този контекст, ние призоваваме всички държави – страни, подписали Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО, изцяло, чрез доказателства, да спазват изискванията на Конвенцията.

В допълнение, приканваме всички имащи отношение спортни организации да използват съществуващите си правила и разпоредби, за да изпълняват изцяло своите задължения по Световния антидопингов кодекс; проактивно да насърчават инициативите и мерките за защита на почтеността в спорта, доверието в WADA и мнозинството чисти спортисти, показващи своя максимален потенциал, без употребата на забранени методи или вещества за подобряване на представянето.

Датският министър, отговарящ за спорта, Бертел Хаарден заяви:

„Доволен съм, че толкова много европейски държави застанаха заедно в борбата срещу допинга и одобриха съвместната декларация в тази връзка. Декларацията изпраща силен сигнал и приканва държавите-страни, които са подписали Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО да изпълняват задълженията си по нея.“

19-те държави, които подкрепиха неформалната декларация са следните: Австрия, Белгия (трите общности на Белгия), България, Хърватия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство.

Текст на позицията на ММС, изпратен до постоянното представителство на България в ЕС:
Министърът на младежта и спорта на Република България принципно подкрепя предложената от Дания декларация на министрите на спорта от ЕС относно спазването на правилата за борба с допинга и защита на чистите спортисти. Позицията на българската страна се основава на безусловната подкрепа на принципа на неизползване на допинг в спорта. Като страна по Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО, България подкрепя безусловното изпълнение на задълженията, произтичащи от тази Конвенция от всички държави, които са страни по нея.

Същевременно и във връзка със скорошните събития в борбата с употребата на допинг в спорта, България счита за необходимо в декларацията да бъде заложен и текст в подкрепа на дейността и работата на Международния олимпийски комитет по отношение борбата с допинга в спорта.
 
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен