Намаляват посещенията на туристи в музеите в Старозагорско

В областта функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство

Към края на 2015 година в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Стара Загора са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 286.6 хил. фондови единици. В сравнение с 2014 г. техният брой намалява с 4.4%. Към 31.12.2015 г. броят на цифровизираните фондови единици е 2 708. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Стара Загора е 35 293 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2015 г. са 291 хил. и в сравнение с 2014 г. намаляват с 21.9%. В дните със свободен вход са осъществени 29.3% от посещенията в музеите. В сравнение с 2014 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.3%.