Близо 170 студенти на доброволно военно обучение

169 студенти ще преминат през доброволно военно обучение, съобщават от Министерството на отбраната. Обучението на младежите започва на 15 август и ще се проведе на три локации - в Националния военен университет "В. Левски" във Велико Търново, във факултета му „Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна.


Почти равен е броя на момчетата и момичетата, които са се записали за доброволна военна подготовка. От 169-те студенти 82-ма са момичета, а момчета са 87. Броят на кандидатите за обучение в курсове по начална и специална военна подготовка през 2016 г. в сравнение с предходни периоди е увеличен, отчитат от МО. 124 са студентите, избрали курсовете по начална военна подготовка, а 45 са заявили желание да се обучават в курсовете по специална военна подготовка.


Обучението в курсове по начална и специална военна подготовка, осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност, както и военна подготовка за избрана от тях специалност, обясняват от военното ведомство.


Всички студенти, успешно завършили курсовете по начална или специална военна подготовка, получават удостоверение при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Това свидетелство им позволява да бъдат вписани на военен отчет, като на всеки се присвоява военно звание „редник" или "матрос" 1-ви клас.


Курсовете за начална и специална военна подготовка са ежегодни и се обявяват със заповед на министъра на отбраната. Всеки студент, който е български гражданин, може да се запише доброволно. Обучение в курсове по специална военна подготовка се провежда само със студенти, успешно завършили курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Република България. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.


След завършване на висшето си образование и представяне на диплома в регионалната структура на военните окръжия, където студентите се водят на отчет, се предоставя възможност за повишаване във военно звание в сержантско или офицерско такова след като бъдет преминати курсове зад длъжностна квалификация. Документът за завършен курс може да послужи и за кандидатстване за служба в доброволния резерв, а при определени условия и за участия в мисии и операции на въоръжените сили на Република България в чужбина.


От тази година в курсове по начална военна подготовка могат да се записват не само студенти, но и български граждани без военна подготовка. Първият курс по начална военна подготовка за български граждани се проведе през април 2016 г. в Единния център за начална военна подготовка – военно формирование 22 160 в гр. Плевен. Следващият курс „Начална военна подготовка“ за български граждани ще се проведе през октомври 2016 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"