Интерес към климатици, принтери и вещи продавани от НАП в Добрич

Вече са закупени 16 климатика

При засилен интерес премина вчерашният търг на НАП в Добрич, на който публичните изпълнители от териториалната дирекция във Варна  обявиха за продан движими вещи, находящи се в  сградата на бивш комбинат за битови услуги в центъра на града. 53-ма купувачи наддаваха за обявените на публична продан вещи, като участниците закупиха 16 климатика,  принтери, хладилници и др. За непродадените вещи - компютри, монитори и друго офис оборудване, ще бъде насрочен нов търг, като началната им тръжна цена ще бъде намалена с 25%.

На проведен  търг в началото на месец август, публичните изпълнители от териториалната дирекция продадоха помещенията от първия етаж на битовия комбинат, като след продажбата в републиканския бюджет вече са постъпили над  120 хиляди лева.

 Повече информация за провежданите от НАП търгове  заитересованите лица могат да получат на интернет приложението за публикуване на провежданите от приходната агенция търгове на електронната страница на НАП – nap.bg. Софтуерът позволява на кандидат – купувачите да търсят по ключови думи стоки и имоти, началната тръжна цена, тяхното местоположение и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен