Мъртви риби изплуват в река Караагач

Проверка на РИОСВ - Бургас сочи причините в ниското ниво на реката и слабото съдържание на кислород

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас провериха сигнал на рибари за изплувала мъртва риба в река Караагач. Огромното количество риба бе открито от рибари само на няколко километра от мястото, в което реката се влива на плажа край Китен.
Взети са проби от водата в ръкав Писменово на реката. При проверката са присъствали някои от хората, подали сигнала. Наблюдава се голямо количество мъртва риба – белица и единични бройки кефал. Според данни на местните това състояние се наблюдавало от 3 до 5 дни преди да позвънят в инспекцията.

След анализа на пробите от Басейнова дирекция оповестиха, че спадът на нивото на река Караагач и ниското съдържание на кислород са довели до липсата на нормална среда за водните ресурси и са най-вероятната причина за измирането на рибата там.

РИОСВ–Бургас извърши и последваща проверка с набиране на проби. Те ще бъдат анализирани по показателите в издаденото Разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. След излизане на резултатите, в случай на констатиране на превишения, ще бъдат предприети административно-наказателни действия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен