Община Несебър да почисти река Хаджийска

Новините

25-08-2016, 08:58

Снимка:

sosnovini

Автор:

БургасУтре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Екоекспертите категорични: Морето в Слънчев бряг е чисто

Речното русло е силно обрасло с тръстика и с гъста водна растителност

Излязоха резултатите от микробиологичния анализ на пробите, взети от Регионалната здравна инспекция на река Хаджийска. Те също категорично показват, че няма органично замърсяване  с битово-фекален характер както на речната, така и на морската вода и е спазена нормата за добро качество на водите за къпане.

На община Несебър е дадено предписание за почистване на речното русло от растителност.
Резултатите от физико-химичния анализ на взетите водни проби от реката показват влошено състояние съгласно Наредба № Н-4/2012 за характеризиране на повърхностните води. 
При извършени от РИОСВ-Бургас, РЗИ и Басейнова дирекция-Черноморски район проверки по сигнали за вероятно замърсяване на р. Хаджийска в периода 19-21 август се констатира, че водата в Черно море е видимо чиста, с естествен цвят и мирис без опалесценция на повърхността.

Речното русло е силно обрасло с тръстика и с гъста водна растителност. Водата по целият й обем е заблатена, с тъмен цвят, със специфична миризма на тиня и гнилостни процеси. При извършеният оглед  на река Хаджийска в посочения участък не се констатира наличие на нерегламентирани включвания и зауствания на отпадъчни води в реката. 
Подобни сигнали не са необичайни за това време на годината. Констатираният спад на нивото на водата, предвид маловодието и бавният отток на реката са причина за ускоряване на гнилостните процеси, а оттам и силната миризма на тиня. 
Предстои проверка от представители на РИОСВ-Бургас, БДЧР –Варна, Община Несебър, „В и К“ ЕАД-Бургас в к.к.Слънчев бряг, при която ще бъдат проверени  и шахтите на канализационната система в комплекса, както и канализационите системи на близките хотели, граничащи с река Хаджийска.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен