Община Тервел кандидатства с проекти за 8 млн. лв.

По Програма за развитие на селските райони

Община Тервел ще кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони с проекти,които ще бъдат разгледани на предстоящото на 31 август заседание на Общинския съвет, съобщи зам.-кметът Дияна Илиева.

Общината ще кандидатства с три проекта, това е максималния брой допустими за поканата. Инвестициите са в общински пътища, в участъци от водопроводната мрежа в селата и в участъци от уличната мрежа на населените места в Общината – общо 11 улици. Инвестициите са на приблизителна стойност 8 млн.лева.