Павлова: Нямаме ясно легитимиран собственик на 16% от "Царските конюшни"

Става дума за продажба само на терен, а върху нея има сгради държавна собственост, общинска собственост, както и частни сгради

"Царските конюшни" трябва да бъдат запазени като държавна собственост - това заяви в студиото на "Денят започва" министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Затова правителството ще пледира пред съда разваляне на сделката. Според Павлова, ансамбълът от сгради може да се нарече паметник на културата и затова трябва да остане публична.

"Премиерът Бойко Борисов миналата седмица сезира прокуратурата относно сделката с "Царските конюшни" с три основни проблема, които бяха открити при направената от нас проверка. Първо - по отношение на процедурата като такава - Законът за държавната собственост дава едноличното правомощие на областния управител, когато става дума за прекратяване на съсобственост, защото ние тук нямаме типичната продажба като процедура", обясни Павлова.

По думите ѝ, ако беше продажба, тогава трябваше да мине на МС, МС да одобри и областния управител да продаде съответния имот. Според закона, областният управител може еднолично и самостоятелно да вземе това решение и да реализира сделката, каквото той е направил. Факт е обаче, че ние имаме притеснение по процедурата и по ценообразуването. Тук става дума за продажба само на терен, на земя, а върху нея има сгради държавна собственост, общинска собственост, както и частни сгради. Ние имаме категоричното негативно становище към единия от собствениците, например МЗХ, това да се случи. Въпреки всичко сделката е реализирана, каза Павлова.

"Вторият компонент, който трябва да бъде проверен е елементът на ценообразуване. Според закона, в такава сделка трябва да имаме независима оценка по пазарни цени от лицензиран оценител. От 100% земята като държавна собственост някога във времето, в годините назад със заменки 16% от тази земя е собственост на частна фирма, която в последствие я препродава и до ден днешен - това е третият проблем - ние имаме неизяснен купувач. И за тези 16% се водят съдебни спорове и има висящи дела в съда. Ние нямаме ясно легитимиран собственик на тези 16%, който претендира да купи останалите - държавните 84%. Тези собственици, които спорят за 16-те процента, те самите са препродавали и купували тези 16% и по данните, които все още събираме наистина цените, ако там варират между милион и половина и 16 милиона за 15%, колко би следвало да струват 85% от държавния имот и мисля, че числата го показват много ясно. Затова ние ще настояваме за съдебна експертиза и за независима оценка дали държавата не е ощетена и дали нямаме нарушаване на обществения и държавния интерес, продавайки 85% държавна земя за тази сума - 700 хиляди лева", обясни още Лиляна Павлова.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"