МГЕРБ-Костенец проведе благотворителен кулинарен базар

Под надслов „Да помогнем на Кристиан"

По инициатива на МГЕРБ-Костенец се проведе благотворителен кулинарен базар под надслов "Да помогнем на Кристиан".

След тежка катастрофа Кристиан Никифоров се нуждае от средства за текущо лечение и последваща рехабилитация. Сумата, която бе събрана и дарена на родителите на Кристиан Никифоров, е на стойност 1283 лв.

"Благодарим на всички хора, които се включиха в тази благородна кауза! Специални благодарности на структурите на МГЕРБ-Долна баня и Белово - показахме, че сме едно голямо семейство", заяви Антон Бахчеванов - общински клубен ръководител на МГЕРБ-Костенец

"За тези, които нямаха възможност да присъстват на базара, могат да помогнат и чрез дарение по следната сметка към:

 РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД, IBAN:BG26RZBB91551004645191, BIC:RZBBBGSF, титуляр на сметката: ЙОРДАН НИКИФОРОВ /баща на Кристиан/“, призоваха младежите от Костенец.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен