Нова инициатива от Програмата "София – Европейска столица на спорта 2018 година"

Трета научно-практическа конференция:„Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

Столичната община и Националната спортна академия "Васил Левски" организират III-то издание на Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции".
   
Предстоящият форум ще се проведе на 04 октомври 2016 г. Инициативата е част от Програмата "София – Европейска столица на спорта 2018 година" и отново ще постави акцент върху добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта. Нови теми в конференцията са програмите за превенция на насилието и агресията.
   
Конференцията "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" се провежда в партньорство с:
Министерството на младежта и спорта, Регионален инспекторат – София-град, Фондация „София – Европейска столица на спорта”, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” и Българската национална телевизия.
  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен