Определиха местата за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори

Със заповед № 1162 от 4.10.2016 г. на кмета на Община Добрич

Със своя заповед от днес кметът Йордан Йорданов определи местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент  и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителни и агитационни материали в кампанията за национален референдум на  06 ноември 2016 г.

 Рекламни тела (афишарки):

- пред Дом-паметник “Й.Йовков” – 1 брой;

- до бившата Стоматология (ул. ”Отец Паисий”) - 2 броя табла;

- пред бивше кино “Родина” – 1 брой;

- пред бивше кино “Добрич” (ул.”Л.Каравелов”) - 3 броя;

- пред “Евробанк” АД, клон Добрич (кръстовище на бул. “25 септември” и

 бул. „Добруджа”) – 2 броя;

- пред жилищен блок при бивш магазин “Млад техник” (бул.”25 септември” 37) -

 1 брой;

- пред МБАЛ АД (болницата) – 3 броя;

- пред ЖП гара “Юг” - 1 брой;

- пред жилищен блок “Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

- ЖК “Дружба 1” (пред КАТ) - 1 брой;

- ЖК “Дружба 1” (пред супермаркет) - 1 брой;

- рекламни табла в ЖК “Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове 35 и 36) - 2 броя;

- ЖК “Добротица” (старо автобусно обръщало) - 2 броя и табло – 1 брой;

- автоспирка ЖК ”Хр.Ботев” (до супермаркета) - 2 броя;

- ЖК “Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок 31) - 1 брой;

- ЖК “Балик” (по ул. “Орфей” срещу жилищен блок 21) - 1 брой табло;

- до Драматичен театър “Й. Йовков” – 2 броя.

 

 Оградни пространства

- табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

- табла на оградата на Служба ”Пожарна безопасност и спасяване”.

 Агитационните и информационно-разяснителните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 Предизборната и информационно-разяснителната кампания се откриват на 7 октомври 2016 г. (30 дни преди изборния ден и деня на референдума) и приключват в 24:00 ч. на 4 ноември 2016 г.

 Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката – 29 юли 2016 г. до началото на предизборната кампания – 7 октомври 2016 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се подават до  Кмета на  общината.

 В срок до седем дни след изборния ден и деня на референдума (13 ноември 2016 г.), а в случай на провеждане на балотаж за избор на президент и вицепрезидент на републиката – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни и информационно-разяснителни материали по повод на вече приключилите избори и референдум.

 Определеное помещение, което да се предоставя безвъзмездно за провеждане на конкретни обсъждания и други прояви по въпросите на националния референдум по време на информационно-разяснителната кампания – голямата бизнес-зала на I етаж в сградата на общинска администрация на Община град Добрич, ул. „България“ 12. Помещението може да се ползва за 1 (един) час в рамките на времето между 15.00 и 18.00 часа при постъпило мотивирано искане на инициативни комитети, партии и коалиции, участници в информационно-разяснителната кампания по предмета на националния референдум. Режимът на ползване на помещението е разрешителен и се прилага след постъпване на мотивирано искане при спазване на принципа на равнопоставеност. Забранява се използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация.

 Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Калина Георгиева, секретар на Община град Добрич.  

Копие от настоящата заповед е връчена на секретаря на общината, директора на дирекция АПИТО, началника на отдел ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Районната избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.