30-годишен юбилей отбелязва Районната прокуратура в Генерал Тошево

Първият районен прокурор след възобновяване на дейността на РП в добруджанския град е Васил Миков

Районната прокуратура в Генерал Тошево отбеляза днес, 14 октомври 2016 год., 30-годишния юбилей от създаването си. Отриването й, или по-точно възстановяването на работата на държавното обвинение в град Генерал Тошево, става с решение на Държавния съвет на НРБ от 23 ноември 1985 год. На 1 януари 1986 год. в длъжност встъпва първият районен прокурор след възобновяване на дейността на Районната прокуратура в добруджанския град – Васил Миков, сега прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Историческата памет на добруджанци помни, че още през 1935 год. тук е било открито първото съдилище, което правораздава по румънската съдебна система. През 1953 год. в Генерал Тошево е започва работа народно съдилище. Съдът и прокуратурата в малкия добруджански град работят до 1959 год., а първият прокурор в Генерал Тошево от това време е Георги Кандиларов, който заема  длъжността околийски прокурор от 1955 до 1961 год. Докторът по право Георги Кандиларов е и член на първия съдебен съвет на България, а кариерата си известният юрист приключва като председател на Варненския окръжен съд от 1983 до 1992 год.

В словото си по повод юбилейното честване на Районната прокуратура в Генерал Тошево районният прокурор Йорданка Чанева припомни поименно заслугите на своите предшественици районни прокурори, допринесли за успехите на държавното обвинение в добруджанския град.

Гости на юбилея бяха членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова, инспекторът от Инспектората към Висшия съдебен съвет Любка Кабзималска, административният ръководител на Апелативна прокуратура във Варна Ружа Големанова и заместниците й Вилен Мичев и Илия Николов, окръжният прокурор на Добрич Пламен Николов, административните ръководители на районните прокуратури в областта, кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, съдии от Районния съд в града, бивши районни прокурори от Районната прокуратура, както и представители на Министерството на правосъдието, полицията и председателят на адвокатската колегия в Добрич Николина Маринова.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен