Младежки център Добрич осъществи втори международен обмен

Участниците се запознаха с културно-историческото наследство на града

В периода 20 - 23 октомври 2016г. Младежки център Добрич осъществи своя втори Международен младежки обмен с група младежи и доброволци на възраст от 18 до 25 години от Младежки център Тимишоара, Румъния.

По време на посещението младежите имаха възможността да се запознаят с визията, мисията и целите на центъра. Част от сесиите бяха посветени на неформалното образование като метод за обучение и развитие на младите хора. В  обмена участие взеха СУ"Димитър Талев" и СУ"Любен Каравелов" - партньори по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре", които представиха добрите практики в реализирането на международни проекти.

По време на обмена участниците се запознаха с културно-историческото наследство на град Добрич , като посетиха Архитектурно-етнографският музей „Стария Добрич”, "Регионален исторически музей", Дом-паметник "Йордан Йовков", Музей "Природата на Добруджа" в градски парк "Св.Георги"  и изучаваха местния фолклор.

Младежкия обмен се организира по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре", с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен