Отбелязваме Международния ден на Черно Море

Международният ден на Черно море се отбелязва всяка година на 31 октомври

Датата е определена през 1996 г. при среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна - държавите, с които граничи. Целта е да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за неговото опазване.

За по-чисто море по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са инвестирани близо 350 млн. лева в изграждането и реконструирането на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Три са новоизградените пречиствателни станции  - ПСОВ Бургас-Банево, Ветрен и Минерални бани, ПСОВ Бургас - Горно Езерово и ПСОВ Созопол. Реконструирани са ПСОВ Несебър, ПСОВ Поморие и ПСОВ „Варна -Акациите“. Изградени са и над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Сред средства от новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се изграждат пречиствателни станции в Приморско и в курорта „Златни пясъци“, с което се покриват всички големи курорти по Черноморското крайбрежие.

За опазване на Черно море ще допринася и откритият наскоро във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна. Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Проектът е финансиран с  1.15 млн. Евро от МОСВ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент е ВВМУ, а партньори са Областна администрация Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район”. Центърът ще обединява цялата налична информация на ресорните институции за състоянието на морските води, развивайки уникално в европейски и регионален мащаб звено за борба с нефтени разливи.

По повод международния ден на Черно море Басейнова дирекция „Черноморски район” по традиция ще отвори врати. Всеки, който има желание да се запознае с дейността в институцията, може да посети сградата на ул. „Панагюрище”17 от 10.00 до 16.30 ч.

Черно море е сравнително “младо” - преди около 8 000 години е било сладководно езеро. То е близо два пъти по-малко солено от Световния океан - в 1 литър повърхностна черноморска вода се съдържат средно около 17 грама соли, а в 1 литър океанска - средно 35 грама. Териториалното море (12-милната зона) на България по протежение на 378-километровата граница е с площ  6360 кв. км.

Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година, около 350 куб. км речни води постъпват в Черно море от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия. Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Връзката му със Световния океан е чрез Босфорския залив - 35-метров естествен канал.