МИГ "Тервел – Крушари" получи финансиране

По Програмата за развитие на селските райони след одобрената от министерството на земеделието стратегия

Местната инициативна група „Тервел-Крушари” е сред първите, които получават финансиране по Програмата за развитие на селските райони след одобрената от министерството на земеделието стратегия за новия програмен период.

Кметът на Тервел Живко Георгиев присъства на церемония в Министерския съвет, на която премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието Десислава Танева връчиха първите 21 споразумения за финансиране на местни инициативни групи, които обхващат 36 общини, съобщи зам.-кметът на общината Диана Илиева.

Общият обем на финансовия ресурс за първите 21 споразумения е 78 милиона лева – те са предназначени за инвестиции в общинската инфраструктура, за развитие на микропредприятия, туризъм и опазване на културното наследство. Двете добруджански общини Тервел и Крушари ще разполагат с финансов ресурс от около 3 000 000 лева, с които ще се финансират различни проекти. 1 633 000 лева са предвидени за земеделски и неземеделски дейности.

1 300 000 лева са предназначени за проекти на местните власти. И през новия програмен период МИГ дава приоритет на проектите на бизнеса, заяви  Диана Илиева.  Средствата, които се осигуряват чрез Стратегията на МИГ, са изключително полезни и в много случаи представляват единствена алтернатива за реализирането на необходими за населението проекти. Специалистите посочват, че предприемачите в двете общини вече имат добра проектна готовност заради опита от предишния планов период.

Офисът на МИГ остава в Тервел – в сградата на бившето общежитие, в информационния център на общината ще има обособено работно място. Едно изнесено работно място ще има и в Крушари.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен