Търсят жени за работа в Испания

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2017г.

Агенцията по заетостта обявява набиране на кандидатки за бране на ягоди в Испания. Търсят се жени между 20 и 40 години, с опит в селскостопанската работа и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците. Записват се всички желаещи, които отговарят на условията.

Крайната дата на кандидатстване е 10 януари 2017 г.

За информация: Дирекция „Бюро по труда”- Добрич, ул. „България" № 16, стая 604.