Министър Павлова дава старт на рехабилитацията на яз. Студена

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще даде официален старт на проекта за рехабилитация на язовир за питейно водоснабдяване „Студена“, край Перник днес.

Рехабилитацията на язовир „Студена“ е по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, финансиран от Световната банка и държавния бюджет на стойност близо 32 млн.лв.

Водният обект осигурява питейна вода за население над 100 000 жители в градовете Перник и Батановци, селата Големо Бучино, Люлин, Дивотино, Витановци, Мещица, Черна гора, Лесковец, Богданов дол и Ярджиловци, както и промишлено водоснабдяване. Съоръжението се експлоатира вече повече от 60 години, като не са правени ремонти от построяването му.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е Консорциум „Хидроконструкция – Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ) – Карпи“ (водещ партньор „Хидроконструкция“ – Румъния и партньори – „Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо“ (ХБМ) - Унгария и „Карпи Тех“ – Холандия). С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.