Районният прокурор на Добрич с приемни дни

От 14 ноември - два пъти в месеца

Главният прокурор  е утвърдил  „Правила за прием на граждани в Прокуратурата на Република България“ с които считано от 14.11.2016 г. Районния  прокурор на Районна прокуратура град Добрич ще приема граждани два пъти месечно по утвърден график, който може да бъде видян на сайта на прокуратурата, на информационно табло във фоайе на Съдебна палата град Добрич, както и на табло находящо се на 7 етаж, където се помещава Районна прокуратура  Добрич, съобщават от РП - Добрич.

 Желаещите среща с районния прокурор могат да получат допълнителна информация на телефон 058/ 600-348 както и на e-mail rp_dobrich@prb.bg