МРРБ излезе с уточнение относно публикации на неправителствени организации

Бернската конвенция не е инструмент за натиск над правителството или Европейската комисия

Във връзка с информацията под заглавие: „Правителството в оставка бламира международния диалог за автомагистрала „Струма“ и опазването на Кресненското дефиле“, разпространена от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството уточнява:

Бернската конвенция не е инструмент за натиск над правителството или Европейската комисия, както се заявява в съобщението на група екоактивисти, а инструмент за опазване на биоразнообразието. Именно тя е основата за разработване на екологичното законодателство на ЕС.

На заседанието на 16 ноември т. г., българската страна успешно защити подхода си при изготвяне на ОВОС за АМ „Струма“ Лот 3.2 и досие на проекта не беше отворено, въпреки настояванията на български екологични организации. Това решение беше подкрепено с изказвания на представителите на редица страни, а представителите на български НПО бяха изрично призовани към по-конструктивен диалог и представяне на конкретни предложения, каквито липсваха в позицията им. Представителят на ЕК заяви, че комисията е запозната с хода на проекта и следи внимателно развитието му.

Бернската конвенция не служи и не може да служи като инструмент за пропаганда и натиск, както и не служи за налагане на едно или друго проектно решение, нито е инструмент за осигуряване на финансиране. Фактът, че досие за проекта не беше открито, ясно показва, че от българска страна в подготовката на проекта до момента не са допуснати недостатъци.

До момента в преговорите с Европейската комисия и всички заинтересовани групи е провеждан прозрачен и ясен диалог с експерти и граждански организации, без да са скривани или пренебрегвани факти или предложения. През всичките 26 години, през които страната се е опитвала да финализира процеса за отклоняване на трафика от Кресненското дефиле, е защитавала националния интерес. Агенция „Пътна инфраструктура“, като приемник на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ заявява, че по вина на държавата не е загубен нито ден през това време за проектирането и строителството на проекта, както се твърди в съобщението, и са разглеждани отговорно всички предложения и становища.

МРРБ категорично се противопоставя на опитите за дискредитиране на авторитета на неговите служители и представители. В действията си те се ръководят единствено от отстояване на националния интерес при спазване на българското и европейското законодателство.