Социални услуги за децата в риск осигури по проект община „Марица“

Част от дейностите ще се осъществяват по домовете, където децата ще бъдат посещавани от мобилен екип специалисти

Община „Марица“ предоставя на жителите на населените места услуги за ранно детско развитие за деца до 7 г. от рискови групи и техните родители. Това съобщи кметът на с. Калековец Йордан Цаков. Той посочи, че те се осъществяват по проект „Общностен център за деца и семейства в община „Марица“, чиято основна цел е превенция на социалното изключване и повишаване качеството и количеството на социалните услуги за децата от предучилищна възраст. Срокът за извършване на социалните дейности е от 1 ноември 2016 г. до 31 октомври 2018 г.
Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по него са предвидени редица дейности - ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за тях, психологическа помощ и консултации за бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, осигуряване на здравна детска консултация и превенция на заболяванията, допълнителна психологическа подготовка за повишаване училищната готовност и осигуряване на равен старт в училище.
Услугите ще се предоставят в построената и специално обзаведена нова сграда по Проекта за социално включване, която се намира в с. Крислово на ул. „Граф Игнатиев“ 2А, както и в детски заведения и училища в общината. Част от дейностите ще се осъществяват по домовете, където децата ще бъдат посещавани от мобилен екип  специалисти.
Желаещите да ползват услугите по ранно детско развитие могат да подават документи за участие в подбор на потребители по проекта всеки работен ден от 8 до 16,30 ч. в администрацията на община „Марица“ в Пловдив. Срокът е постоянен до приключване на проекта.  Допълнителна информация и заявления за ползване на услугите могат да се получат от кметствата, заяви Цаков.