Вземат мерки за недопускане на Африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците

Стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар

На  21 ноември се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия при Община град Добрич за набелязване на мерки срещу недопускане разпространение на  Африканска чума по свинете /АЧС/ и високопатогенна форма на Инфлуенца по птицитевъв връзка с констатирани огнища на болеститеи повишената опасност от разпространение в страните от Европейския съюз. Участниците бяха запознати с актуалната епизоотична обстановка. Инфлуенца по птиците е установена в Унгария, Полша, Австрия, Германия и Холандия, а Африканска чума по свинете е регистрирана в Румъния. Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните и животновъдни обекти за спазване на мерките за биосигурност.  Държавните лесничейства да контролират за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици, както и диви прасета. 
Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито също трябва да спазват противоепидемични мерки - да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове домашни птици. Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на Общината. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност, стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар. Телефони за връзка: 058 602 053 - ОДБХ – Добрич; 058 604 573 - Община град Добрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен