Десислава Танева връчи нови 19 споразумения по подмярка 19.2

Споразуменията са на обща стойност над 125 млн. лева

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева връчи нови 19 споразумения на Местните инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). На събитието присъстваха министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Споразуменията са на обща стойност над 125 млн. лева и са финансирани със средства от всички европейски фондове. С тях ще се финансират дейности, свързани с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие и модернизация на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и други.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"