Може би е добре правителството в оставка да продължи да работи до края на работата на парламента, защото има внесени от него законопроекти и следва да си ги защити. Това обяви на пресконференция по повод 20-та годишнина на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му, би било безразсъдно за няколко седмици да има служебно правителство, което да се смени от следващо служебно правителство.

Обявени бяха данните от представителна анкета сред членовете на АИКБ. Бизнесът е оптимистично настроен по отношение на продажбите през следващата година.

53% от компаниите очакват, че продажбите им през 2017 ще нараснат спрямо 2016 г. Според 34% продажбите ще се свият, а 13% не очакват изменение.

Повечето фирми- 41% са на мнение, че финансовият резултат на фирмите им ще остане без промяна. Бизнесът настоява минималната работна заплата да е различна за различните икономически дейности.

420 лева трябва да бъде минималната работна заплата през 2017 г., смятат половината работодатели, а 6% са уверени, че трябва да е по-ниска. 13% от работодателите са на мнение, че МРЗ трябва да е 460 лв., а 31%, - че трябва да е по-ниска.

По-добър финансов резултат на своите фирми очакват 38%, а 22% са песимистично настроени.

Преобладаващо е и мнението на работодателите, че броят на заетите във фирмите им ще остане без изменение. Така смятат 66% от тях. 22% са споделили, че очаква повече заети, а 13%, че работниците ще намалеят.

53% очакват промяна на възнагражденията в компаниите си през новата година, а 47% заявяват, че заплатите ще останат същите.

Очаква се ръст на кредитирането. Членовете на АИКБ искат да се запази максималният осигурителен доход през 2017 година.

Анкета е проведена преди хвърлената оставка на правителство, но след това анкетираните отново са запитани, за да се актуализират данните.

Работодателската организация отчете, че политическата стабилност през изминалите 2 години е довела до икономически растеж. България е сред първите шест в ЕС28 по ръст на БВП. Равнището на безработицата е под средното, а ръстът на доходите - най-висок в ЕС28. Успешен етап на реформи в енергетиката, констатира още председателят на АИКБ.

Същевременно обаче от работодателската организация намират за половинчати реформите в секторите: държавна администрация, образование, здравеопазване и съдебната система. Констатираха и отказ за реформиране на сектор "Сигурност".

На последно място сме в ЕС по математическа грамотност, алармира Велев. По думите му, нашите олимпийци носят медали и ние си мислим, че сме добре. Матурите обаче показали друго. Затова Велев е на мнение, че "трябва да се стреснем".

Зам.-председателят на АИКБ и председател на Съюз "Произведено в България" Кънчо Стоев изрази недоволство от условията за бизнес. "Борим се за равнопоставеност, защото българският бизнес не е равнопоставен", коментира той.

Стоев изтъкна парадокса, че се увеличават приходите от контрабанда, а няма осъдени за това. Нужен е и натиск за приемане на Закона за мълчаливото съгласие, така че администрацията да има 14 дни срок да отговаря на "малките" въпроси.