Софийска градска прокуратура разследва Зоопарка на Пловдив

Под ръководството на Софийска градска прокуратура по делото се провеждат активни процесуално следствени действия

Софийска градска прокуратура разследва Зоокът-Пловдив. Това стана ясно от съобщение на пресцентъра на Прокуратурата на република България, което гласи:

По повод множество запитвания от медиите за действията на прокуратурата по повод действия на длъжностни лица от Община Пловдив при провеждане на обществената поръчка за изграждане на Зоокът – Пловдив, пресцентърът на ПРБ съобщава:
По материали от ТД “Национална сигурност“ – Пловдив, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по служба от длъжностни лица от община Пловдив при провеждането на обществена поръчка за „Реконструкция и модернизация на Зоокът гр. Пловдив“ е била образувана прокурорска преписка в Окръжна прокуратура –Пловдив.
С постановление от 29.06.2016 г. прокурор от ОП – Пловдив е отказал да образува досъдебно производство и е прекратил преписката.
Срещу това постановление била подадена жалба, но с постановление от 22.07.2016 г. прокурор от АП – Пловдив го е потвърдил.
С постановление от 19.10.2016 г. на прокурор от Върховна касационна прокуратура постановлението на АП Пловдив е отменено. В постановлението си прокурорът от ВКП е изложил в резюме установената фактическа обстановка, като е извел правни изводи за наличие на достатъчно данни за започване на разследване. Приел е, че при провеждането на обществените поръчки за реконструкция и модернизация на „Зоокът“ – гр. Пловдив и при изпълнението на проекта длъжностни лица от община Пловдив са допуснали множество нарушения на предвидените в ЗОП и ЗУТ правила.
С постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив от 03.11.2016 г. е образувано досъдебно производство срещу длъжностни лица от Община Пловдив за това, че през 2014г. не са изпълнили служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки и е превишил правата си при провеждане на обществена поръчка за  реконструкция и модернизация на „Зоокът“ – гр. Пловдив, с цел да набави за себе си облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици- престъпление по чл. 282 ал.1 от НК.
За да се осигури бързина, обективност, всестранност и пълнота на разследването, с постановление на главния прокурор Сотир Цацаров от 15.11.2016 г. е разрешено разследването по това досъдебно производство да се проведе в район, различен от района на съда, компетентен да разгледа делото (в случая Окръжен съд гр. Пловдив). Главният прокурор е възложил ръководството и надзора върху разследването да се осъществява от Софийска градска прокуратура.
Под ръководството на Софийска градска прокуратура по делото се провеждат активни процесуално следствени действия – иззета е цялата документация във връзка с проведената процедура по ЗОП с обект „Реконструкция и модернизация на „Зоокът“ – гр. Пловдив“, разпитват се свидетели.
При предприемане на действия по привличане към наказателна отговорност на конкретни виновни длъжностни лица, ще Ви уведомим допълнително.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен