Вероятността от извършване на терористични актове в Турция продължава да бъде висока, съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. Министерството препоръчва на българските граждани да отложат планирани пътувания до Република Турция до нормализиране на обстановката, освен при необходимост.

В случай на неотложна необходимост от осъществяване на пътуване следва да бъдат съобразявани сериозността на извънредно положение и въведените допълнителни мерки за сигурност в страната, като стриктно бъдат изпълнявани разпорежданията на органите за сигурност.

Места с риск за осъществяване на терористични нападения са туристическите обекти, площади, пристанища, гари, летища, търговски центрове, стадиони и спортни зали, спирки на градски транспорт, особено метро, религиозни обекти, открити места с висока концентрация на хора, посещавани предимно от чужденци, обществени места близо до полицейски управления и военни поделения.