Агенцията за закрила на детето стартира информационна кампания

За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД стартира поредица от срещи на регионално ниво

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.
За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят на местно равнище органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди;  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.
На 16-ти декември 2016 г. /петък/ от 14.00 часа в зала 300 на областна администрация град Пловдив ще се проведе среща с представители на местната власт, както и на област Пазарджик, Регионалните управления по образование, Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера, доставчици на социални услуги за деца, както и организации, развиващи форми на детско участие и детско самоуправление в Пловдив и Пазарджик.
На срещата участие ще вземат и деца от Съвета на децата към ДАЗД, представители на област Пловдив, както и Веселина Къдрева от фондация „АСИСТ-Помагащи технологии“, която ще презентира националната информационна кампания „Здравей! Това съм аз!“, имаща за цел да популяризира помагащите технологии за комуникация чрез поглед.