Балчик ще насърчи възрастни хора на пазара на труда

По Програмата за трансгранично сътрудничество

Община Балчик и румънските общини Тузла, Агигея и Кумпана ще подпомогнат хора в предпенсионна възраст да се включат в пазара на труда в трансграничния регион. Съвместният проект черпи финансов ресурс от близо 447 000 евро по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 година, съобщават от общината в морския град.
Предвижда се не само хора, на които им предстои да се пенсионират, но и навършилите пенсионна възраст, но без необходимия трудов стаж, да бъдат включени в професионално обучение. Възрастните хора ще преминат и компютърна и езикова подготовка, за да бъдат по-конкурентноспособни при кандидатстването за работа. Партньорският проект ще подготви стратегия за подобряване на квалификацията и образованието на възрастните хора и включването им в пазара на труда. Само община Балчик ще ползва 80 000 евро за програма за обучение и други дейности по проекта, допълват от кметската управа, пише БТА.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен