Превеждат детските и социалните помощи за ноември

От утре, 16 декември помощите ще се изплащат в пощенските клонове по постоянен адрес на лицата, които нямат банкови сметки

Днес ще има превод по банков път на част от помощите за месец ноември 2016 година, съобщи директорът на "Социално подпомагане" в Пловдив Надя Танева. Преведени са сумите за детски добавки, майчинство на неосигурени майки, еднократните помощи за живородено дете, за бременност и за майки студентки.
Налични пари има и за еднократна помощ за отглеждане на близнаци и на деца с увреждания.
Преведени са и месечните добавки за социална интеграция на хора с увреждания-транспортни разходи, телефон, лекарства както и помощите за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.
Има суми за помощите за деца, настанени при близки и роднини по закона за закрила на детето. Осигурени са месечните и еднократните помощи по закона за социалното подпомагане.
От утре, 16 декември помощите ще се изплащат в пощенските клонове по постоянен адрес на лицата, които нямат банкови сметки.