ВМЗ Сопот с номинация "Работодател на годината 2016"

Персоналът в държавното дружество вече надхвърля 4 200 души

Вазовските машиностроителни заводи в Сопот са номинирани за отличието "Работодател на годината 2016" на Министерство на труда и социалната политика, чрез Агенцията по заетостта.
Персоналът в държавното дружество вече надхвърля 4 200 души, като само през настоящата година новоназначените достигат над 1 300. Средната работна заплата в оръжейницата стана около 950 лв., а за декември т.г. средното заплащане ще достигне 1400-1450 лева.
За втора поредна година, съгласно решение на Съвета на директорите, всички работници и служители получават Коледна надбавка в размер на една минимална работна заплата за дружеството - 462 лева. Резултати дава и внедрената бонусна система.
Клауза за допълнително здравно застраховане на работниците и служителите бе включена в Колективния трудов договор в предприятието, като предвидената годишна премия по застрахователната полица е в размер до 300 000 лева.
"Номинацията на Министерството на труда и социалната политика - Агенцията по заетостта, е поредното признание за изтичащата успешна за нас година. Работниците и служителите във "ВМЗ" са най-важният актив на предприятието, а мотивацията им за работа е ключова за успеха на "ВМЗ". Важно е да подчертая, че е важен както броят на назначените досега хора, но и условията, в които те вече работят. Благодаря на работниците, служителите и ръководителите във "ВМЗ", които със стоя труд и упоритост допринасят за възхода на комбината и неговото утвърждаване като значим фактор в българската икономика. Уверен съм в решителността на целия колектив на предприятието! Убеден съм, че работещите в него ще продължат със същия устрем да преодоляват трудностите и ще превърнат "ВМЗ" - освен в голям производител, но и в най-иновативното предприятие в страната ни.", каза по повод номинацията д-р инж. Иван Гецов - изпълнителен директор на "ВМЗ".