46 607 семейства получават детски надбавки

В област Пловдив 46 607 семейства са получили детски надбавки за 3.957 млн. лв. през октомври, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане Пловдив.
Съгласно Закона за социални помощи за деца помощи при бременност през изминалия месец са получили 91 жени, като общата сума е 13 650 лева. Еднократна помощ при раждане е била дадена на 565 майки за 573 деца на обща стойност 223 750 лева.
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование са взели 41 758 семействa. Общият размер на това подпомагане е 2 814 406 лева. От тях чрез ваучери в натура помощта са получили 323 семейства, останалите са били подпомогнати в пари.
Месечни помощи за дете до 1 година са отпуснати на 1630 семейства за над 160 хиляди лева. От тях в натура са подпомогнати 211 семейства. За 2361 деца с трайни увреждания са отпуснати помощи в размер на 662 160 лева. 13 многодетни майки са получили целева помощ за безплатно пътуване в общ размер 408 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен