Общинският съвет на Добрич заседава днес

Обсъждат и актуализацията на бюджета

Общинският съвет на Добрич заседава днес. Последното за 2016 г. заседание ще започне с обсъждане на актуализацията на бюджета по предложение на кмета Йордан Йорданов. Предстои и приемането на план-сметка за дейност „Чистота” през 2017 г. По изчисления на общинските финансисти, за поддържане на чистотата в града са необходими 9,9 милиона лева. Дневният ред предвижда и обсъждане на предложение за създаване на общинско предприятие „Комуналстрой” и правилник за неговата дейност. На вниманието на съветниците е и проект за Наредба за символите и отличията. Ще бъдат разгледани и докладни записки, свързани с управление и разпореждане с общинската собственост – предложения за отдаване под наем, за продажба на имоти и учредяване на право на строеж върху общински терени.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен